Kurser och föreläsningar

Tills vidare inga kurser eller föreläsningar. Jag lägger nu all tid på verksamheten kvalitetsredaktör samt eget författande.

Sedan slutet av 1990-talet har jag utbildat i att skriva bättre i jobbet. Jag har hållit skräddarsydda kurser och föreläsningar runt om i landet, och under åren 2015 till 2020 har jag hållit en öppen kurs hos Fakultetskurser i Stockholm. Där tar nu en annan examinerad språkkonsult vid efter mig.

Sidan är uppdaterad 11 februari 2022