Kurser

Just nu ingen kursverksamhet på grund av coronapandemin.

Sedan slutet av 1990-talet har jag utbildat i att skriva bättre i jobbet. Jag har hållit skräddarsydda kurser runt om i landet och sedan 2015 har jag hållit en öppen kurs hos Fakultetskurser i Stockholm.

Mina kurser handlar om så kallat klarspråk, det vill säga att skriva tydliga texter som är lätta att förstå för den eller dem som texten vänder sig till. Klarspråk inger förtroende och gör att din kommunikation fungerar effektivt.

Sidan är uppdaterad 24 november 2020