Språkhjälp & förkovran

Språkhjälp

Språkrådet
språkochfolkminnen.se/språk
Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige, och är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Här kan du få handfasta språkråd och läsa nyhetsartiklar om språket. Sök information i Frågelådan eller i appen Språkrådet. Dessutom gratis rådgivning på telefon och e-post. Språkrådet finns också på Facebook och Twitter.

Språkrådets klarspråkssidor
sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak
De här sidorna handlar främst om myndighetsspråk. Här finns bland annat klarspråkstestet där du kan testa begripligheten i rapporter, beslut och domar. Här hittar du också en webbutbildning i att skriva bättre.

TT-språket
tt.se/tt-spraket
Skrivregler för press, radio och tv. Här finns bland mycket annat listor över ”stor eller liten bokstav” och konkreta exempel på hur du undviker svengelska. Här får du till exempel också veta att invånarna i Elfenbenskusten kallas ivorianer och att valutan i Brasilien är real.

Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska
språkkonsult.se
Har du ett uppdrag som inte jag kan hjälpa dig med? Här finns en lista över andra språkkonsulter som tar uppdrag.

Tidskrifter och radioprogram

Språktidningen
språktidningen.se
Språktidningen är en populärvetenskaplig tidskrift om språk. På webbplatsen kan du läsa utvalda artiklar och skicka in språkliga iakttagelser.

Tidningen Skriva
tidningenskriva.se
Skriva handlar främst om skönlitterärt skrivande. Det är en inspirerande tidning som jag kan rekommendera. På webbplatsen finns utvalda artiklar publicerade – både konkreta skrivråd och författarporträtt.

Språket i P1
sverigesradio.se/spraket
”Språket” är ett program om hur språket används och förändras. Ett stående inslag är svar på lyssnarfrågor.