Språkvetenskap

I dialog med chefen. Makt och dominans i utvecklingssamtal

Den här skriften är en publicering av mitt examensarbete från språkkonsultlinjen.

Om studien

Utvecklingssamtalet (medarbetarsamtalet) är tänkt att vara en jämbördig och ömsesidig dialog. Men det finns en grundläggande obalans genom att en av parterna är chef eller ledare och den andra är medarbetare. Jag ville därför se om och hur den här obalansen avspeglar sig i samtalen.

Mina resultat baseras på en språkvetenskaplig analys av inspelningar av fyra autentiska utvecklingssamtal samt intervjuer med samtalsdeltagarna.

Bokfakta

Författare: Ann-Louise Forsström
Utgiven av Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
Utgivningsår: 2000
Format: mjukpärm, 62 sidor.
ISSN: 1102-9633
Boken har nummer 32 i skriftserien TeFa, Text- och Fackspråksforskning

Köp boken här

» Beställ rapporten (extern webbplats, Stockholms universitet)