Kvalitetsredaktör

Jag är kvalitetsredaktör till dig som ska ge ut en bok eller skicka manus till förlag. Välkommen oavsett om det gäller ett skönlitterärt manus eller en fackbok. 

Vad ingår?

Kvalitetsgranskningen omfattar såväl språket och stilen som innehållet och dispositionen. Om du är egenutgivare får du dessutom råd om textens grafiska form. Den har stor betydelse för läsupplevelsen och för din boks professionella utseende.

Steg 1. Jag läser och återkopplar

Jag läser ditt manus och lyfter fram dess övergripande kvaliteter i återkopplingen till dig. Men mitt viktigaste arbete som kvalitetsredaktör är att hjälpa dig att förfina ditt manus. 

Jag går igenom manuset noggrant och gör dig uppmärksam på eventuella

  • språkfel
  • logikfel, inkonsekvenser, motstridiga uppgifter, slarvfel
  • avvikelser i stilen (tonen)
  • onödiga upprepningar
  • lässtörningar pga överflödiga eller för utförliga textpartier
  • lässtörningar pga knapphändiga textpartier
  • störningar i textens flyt
  • brister i dispositionen (vad som kommer var och hur det delas upp i kapitel, avsnitt, stycken och meningar).

Jag rättar det som är rena fel och du får konkreta förslag på hur du kan förfina ditt manus på alla övriga punkter. Det kan till exempel innebära att jag föreslår en ny formulering eller ett tillägg, markerar att något tjänar på att strykas eller flyttas eller påpekar att du behöver utveckla en viss tankegång. 

Steg 2. Jag korrekturläser ditt slutliga manus

När du har fått mina kommentarer och förslag på ändringar är det givetvis du själv som avgör vad du gör med dem. Sedan korrekturläser jag det slutliga manuset, det vill säga gör en ny genomläsning där jag rättar eventuella slarvfel och språkfel.

Vad kostar det?

Grundkostnad 2 900 kronor. Därutöver 39 kronor per 1 500 tecken (inklusive blanksteg) manustext. Ettusenfemhundra tecken motsvarar cirka en manussida.

Moms tillkommer (25 procent).

Hur går det till?

Kontakta mig så berättar jag om det praktiska.


Två prisnominerade författarskap där jag varit med från början

Jag är kvalitetsredaktör åt författaren Mats I Lundgren. Mats två första böcker – båda kriminalromaner – har varit nominerade till Selmapriset (2015 respektive 2018), priset för bästa egenutgivna bok. En tredje bok i samma serie släpptes 2020, och nu i september 2023 ligger Mats fjärde kriminalroman färdig för tryck. Läs mer om Mats I Lundgrens författarskap. 

“Jag är mycket nöjd med Ann-Louises arbete som kvalitetsredaktör. Tack vare hennes gedigna arbete med texterna och den grafiska formen upplevs mina böcker som lättlästa och välskrivna. Och för mig som författare är det oerhört värdefullt att ha någon som rättar till fel och inkonsekvenser i både språk och berättelse.” Mats I Lundgren

Bo Elis Magnusson är den andra författaren som jag har arbetat med sedan debuten. Debutboken Juninätter från 2018 är en dramatisering av verkliga händelser. Därefter följde en till bok i samma genre: Han sprang åt fel håll. Sommaren då kriget nådde Häradskär. Den nominerades till Selmapriset 2021. Under 2021 hann Bo även släppa en tredje bok i Häradskärsserien: Bergsbestigarklubben

Läs mer om Selmapriset.

Sidan är uppdaterad 11 september 2023.