Skrivlyftet!

Skrivlyftet! är ett registrerat varumärke som ägs av mig, Ann-Louise Forsström. Skrivlyftet är mitt koncept för ökad skrivkompetens hos vuxna.

Skrivlyftet är ett registrerat varumärke.

Mina kurser och föreläsningar är en del av Skrivlyftet. I mina utbildningar får du ny kunskap, praktiska metoder och inspirerande exempel. Du får grunden till att göra ett skrivlyft.

En viktig ingrediens i Skrivlyftet är att lära nytt under lättsamma former. En utbildning hos mig ska vara både nyttig och rolig.

Välkommen att boka en kurs eller föreläsning!