Böcker

Här kan du läsa om mina utgivna böcker: skrivhandboken Skriv som proffsen (2011) och den språkvetenskapliga boken I dialog med chefen (2000).

Jag har också skrivit skrivhandledningar på uppdrag av organisationer. Läs om det i menyn Tjänster.