Ordlistor & ordböcker

Här är länkar till bra ordlistor på nätet och du får tips om en fysisk ordbok som jag rekommenderar. Alla länkar går till etablerade sidor som du kan lita på.

Ordlistor på nätet och som böcker

Svenska Akademiens ordböcker – sök i dem på webbplatsen svenska.se
Sök i tre ordböcker på en gång
Här kan du skriva ett sökord och få resultat ur Svenska Akademiens tre ordböcker på en gång:

  • Svenska Akademiens ordlista (SAOL), den senaste utgåvan från 2015. Hur stavas och böjs orden, har de en vardaglig ton eller formell, vilken variant av ett ord rekommenderar akademin? Det får du svar på här. SAOL betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning. Det finns också viss information om ords betydelser.
  • Svensk ordbok (SO) från 2009 ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska. Tyngd­punkten ligger på vad ­orden betyder och hur de används. Dessutom ger SO information om ordens historia.
  • Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar. Arbetet med SAOB pågår fortfarande; i dag är artiklarna a–vret färdiga.

SAOL och SO finns även som app.

Om du vill söka i äldre utgåvor av SAOL kan du göra det här.

Ordlistor bara på nätet

Rikstermbanken
Sök ord i termbanken
Här kan du slå upp fackord och se vad de betyder.

Svenska datatermgruppen
Sök ord eller läs mer om gruppens arbete
Datatermgruppen rekommenderar hur dataord bör skrivas.
Läs om principerna för terminologiarbetet

Termer inom ämnesområdet hållbar utveckling 
Se listan
Den här är Hållbarhetsgruppens lista som tydliggör termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Hållbarhetsgruppen samordnas av Språkrådet och består av representanter från olika vetenskapliga discipliner, samt från myndigheter, media och intresseorganisationer.

Engelska ord på svenska – Språkrådets lista
Se listan
Det här är Språkrådets lista över engelska ord och vad de heter, kan heta eller skulle kunna heta på svenska.

Engelska till svenska – TT:s lista
Se listan
Den här listan finns på TT-språket, som är en samling skrivregler för TT:s medarbetare.

Svarta listan – Ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk
Ladda ner listan
Det här är Regeringskansliets lista över svåra och ålderdomliga ord och hur man bör skriva i stället. Här kan du se exempel på hur språket moderniseras i lagar och förordningar – kanske kan det inspirera dig själv till att skriva på ett nytt sätt.

En ordbok som jag rekommenderar

Svenskt språkbruk – ordbok över konstruktioner och fraser
”Här får man hjälp att hitta rätt preposition till ett specifikt uttryck, man får veta hur vissa ord kan kombineras med varandra, man hittar en mängd fasta fraser och uttryck, kompletterade med upplysningar om vad de betyder och i vilka sammanhang de normalt används. Konstruktionerna och fraserna följs av belysande exempel som bygger på autentiska texter.”

Boken kom ut på Norstedts 2003. Nu har NE (Nationalencyklopedin) tagit över utgivningen och du kan till exempel köpa boken på Adlibris eller Bokus. (Länkarna går till bokens presentationssida.)

Sidan är uppdaterad 11 september 2023.