Språklagen

Sedan 2009 har Sverige en språklag. Lagen reglerar ställningen för svenska språket samt de nationella minoritetsspråken och teckenspråket. Kort kan man säga att lagen handlar om rättigheter för alla oss som bor i Sverige, och om skyldigheter för alla som arbetar inom det offentliga.

Här finns mer information

» Läs om språklagen
Länken går till Språkrådets sida om lagen. Där finns en länk till lagtexten men också mycket annat. Bland annat får du praktiska råd om hur lagen ska tillämpas och tolkas.

Sidan är uppdaterad 11 september 2023.