Föreläsningar

Jag föreläser lika gärna på stora konferenser som inför små eller stora grupper på din arbetsplats. 

Inspiration och praktisk nytta

En föreläsning kan vara en kompetenshöjande punktinsats eller startpunkten för ett långsiktigt skrivlyft eller klarspråksprojekt. Målet för mig som föreläsare är alltid att ge deltagarna såväl inspiration som praktisk nytta. 

Allmänna skrivtips eller specifikt ämne

Temat för föreläsningen kan vara en allmän introduktion om begreppet klarspråk, det vill säga att skriva tydligt och begripligt. Eller den kan handla om ett specifikt ämne, till exempel skrivregler, webbtexter eller sammanträdesprotokoll.

Jag skräddarsyr föreläsningen utifrån era önskemål. Och jag kryddar även en allmän föreläsning med exempel som känns relevanta för deltagarnas verksamhetsområde. I föreläsningen ingår lämpligen någon eller några korta övningar.

Längd på en föreläsning: 1–3 timmar

Exempel på föreläsning

Smarta val för tydligare texter
Hur kan ett mötesprotokoll, en webbtext eller en anvisning i en manual bli enklare, tydligare och mer lättläst? Vad behöver du tänka på? Vad ska du undvika och hur kan du skriva i stället?

Föreläsningen handlar inte om rätt och fel i språket, den handlar om smarta val i skrivarbetet. För sanningen är att en text kan vara korrekt skriven utan ett enda språkfel men ändå vara svår att förstå eller jobbig att läsa. I den här föreläsningen får du inspiration till att skriva på ett effektivare sätt så att budskapen går fram lätt.